Home
Wat is IHGO?
 
Gezinsdag
Bezinningsdag
Plaatselijke werkgroepen
Gezinsweekend
Nieuwsbrief
Katholiekgezin.nl
Ons dagelijks brood
Wereldgezinsdagen
Agenda
 
Steun het IHGO
ANBI
Doorgeven
adreswijziging
Contact


De Wereldontmoeting van de Gezinnen vindt om de drie jaar plaats:
  1. 1994 - Rome
  2. 1997 - Rio de Janeiro
  3. 2000 - Rome
  4. 2003 - Manilla
  5. 2006 - Valencia
  6. 2009 - Mexico
  7. 2012 - Milaan
  8. 2015 - Philadelphia
De bijeenkomst bevat telkens vijf onderdelen: een internationaal theologisch-pastoraal congres, een kindercongres, eucharistievieringen, een ontmoetingsfeest met getuigenissen en de afsluitende viering, die wordt voorgegaan door een afgezant van de paus, met kardinalen, bisschoppen en priesters uit de hele wereld.

Katholiekgezin.nl
Bezoek onze site Katholiekgezin.nl voor veel informatie en het laatste nieuws voor het katholieke gezin.

Wereld­gezins­dagen

Het doel van de Wereld­gezins­dagen is om het gezin als geschenk van God te vieren, gezinnen samen te brengen in gebed, uitwisseling en lering, en om gezamen­lijk een dieper begrip op te bouwen van de rol en betekenis van de christe­lijke gezinnen als huiskerk en bron van evangelisatie.

De Wereld­gezins­dagen werden voor het eerst in 1994 gehouden in Rome, onder verant­woorde­lijk­heid van de Pauselijke Raad voor het Gezin. In 2006 waren de dagen in Valencia, van 16 t/m 19 januari 2009 werden de door paus Johannes Paulus II ingestelde Wereld­gezins­dagen gehouden in Mexico. Lees hierover meer op www.katholiekgezin.nl
In 2012 waren de Wereld­gezins­dagen in Milaan met als thema ‘Het gezin, het werk en het feest’. De achtste Wereld­gezins­dagen zullen van 22 t/m 27 september 2015 worden gehouden in Philadelphia.

In oktober 2007 schreef paus Benedictus XVI een brief aan de president van de pauselijke raad voor het gezin, over de betekenis van de Wereld­gezins­dagen:

“In onze tijd waarin we geregeld een tegen­spraak zien tussen de geloofs­ver­kondi­ging en het concrete leven, willen de komende Wereld­gezins­dagen de christelijke gezinnen aanmoedigen tot het vormen van een juist moreel geweten dat, gesterkt door Gods genade, de gelovigen mag helpen in het volgen van Gods wil die Hij aan ons heeft geopen­baard door Jezus Christus en die Hij gezaaid heeft in het diepst van het hart van iedere persoon.”

De paus verklaarde dat gezinnen - als huiskerk - “worden geroepen om de nieuwe generaties te vormen in menselijke en christelijke waarden zodat zij uitgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden, die hun leven vorm­geven naar het model van Christus”. De paus vervolgde “Ik bid de Heer dat het proces van voor­bereiding en viering van deze bijeen­komst mag worden verlicht door Gods genade en dat het voor alle gezinnen - zowel voor degenen die de dagen bezoeken als voor degenen die zich geestelijk ermee verenigen - een bijzondere gelegen­heid mag worden om in vreugde hun persoonlijke roeping en missionaire opdracht te beleven”.