Home
Wat is IHGO?
 
Gezinsdag
Bezinningsdag
Plaatselijke werkgroepen
Gezinsweekend
Nieuwsbrief
Katholiekgezin.nl
Ons dagelijks brood
Wereldgezinsdagen
Agenda
 
Steun het IHGO
ANBI
Doorgeven
adreswijziging
Contact

Katholiekgezin.nl
Bezoek onze site Katholiekgezin.nl voor veel informatie en het laatste nieuws voor het katholieke gezin.

Steun het IHGO

Jezus heeft gezegd ‘Waar twee of meer in mijn Naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden’. Wij willen u vragen met uw gezin te bidden, voor uzelf en voor kinderen, maar ook voor al die gezinnen in uw omgeving die de kracht van het geloof en het gebed zo nodig hebben. Wij vragen uw gebed voor het IHGO, dat wij eraan mogen bijdragen dat de vreugde van het Evangelie in de harten van veel gezinnen mag doordringen.

In alle vrijmoedigheid willen wij u vragen ons ook financieel te ondersteunen. Onze bezinningsdagen en de internetsite brengen veel kosten met zich mee. In het bijzonder de opzet en bekendmaking van de website www.katholiekgezin.nl heeft duizenden euro’s aan kosten met zich meegebracht. Wij hebben deze investering op ons willen nemen in het vertrouwen dat onze inzet gedragen zou worden door onze weldoeners, door uw gift.

Kardinaal Simonis schreef ons bij gelegenheid van de lancering van de website:

“Ik verheug mij over dit initiatief omdat zowel in de Kerk als in de samenleving het gezin de hoeksteen van het geheel blijft. WWW staat bij mij voor Wereld Wijde Woestijn. Moge de nieuwe internetsite een lichtbaken en een oase zijn voor de talloze gezinnen die daarnaar dikwijls zo verlangen.”

Wilt u ons ondersteunen zodat wij in deze ‘wereldwijde woestijn’ een oase van geloof en inspiratie kunnen bieden aan gezinnen? Alvast onze hartelijke dank voor uw gebed en financiële ondersteuning.

Het IHGO wordt geheel gedragen door vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften. Het IHGO is gerangschikt als instelling van algemeen nut. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Steun het IHGO met uw gift
op iban: NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. stichting IHGO, Den Haag.

Maak on-line je gift over: Doneerpagina IHGO

Bestel hier uw Gezinsboek voor de Veertigdagentijd