Home
Wat is IHGO?
 
Gezinsdag
Bezinningsdag
Plaatselijke werkgroepen
Gezinsweekend
Nieuwsbrief
Katholiekgezin.nl
Ons dagelijks brood
Wereldgezinsdagen
Agenda
 
Steun het IHGO
ANBI
Doorgeven
adreswijziging
Contact

Katholiekgezin.nl
Bezoek onze site Katholiekgezin.nl voor veel informatie en het laatste nieuws voor het katholieke gezin.

Gezinsdag

Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding houdt haar jaar­lijkse gezins­dag op de dag dat in Rome de Gezins­synode start, zondag 4 oktober 2015. Thema van de dag is: Geloof, Carrière, Gezin.

Het gezin, de natuur­lijke om­ge­ving waar­in kin­de­ren op­groeien, staat niet alleen volop in de belang­stel­ling maar ook onder druk. Zeker binnen de katho­lieke Kerk is veel te doen over het gezin, over de uit­da­gingen waar het voor staat en hoe de Kerk gezinnen hierin kan onder­steunen. Veel gezinnen immers raken op hun zoek­tocht door het leven bescha­digd of gebroken. Paus Franciscus acht de aan­dacht voor het gezin van groot belang: in oktober vindt op zijn initia­tief een grote kerk­ver­gadering (synode) plaats over het gezin met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’.

Waar leg je je prioriteiten? Hoe ga je om met de prestatie­druk? Wat betekent dit voor jullie als echtgenoten en, misschien wel de grote vraag voor velen, hoe vind je je balans als man, als vrouw, als gezin, tussen al deze aspecten?

Pastoor Michel Hagen, pastoor van Parochie Heilige Augustinus te Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten, spreekt over het Geloof. Dhr. Ben Tax zal een workshop houden over Carrière. Hij is een toegewijd gezinsman en heeft een groot inter­nationaal bedrijf opgericht. Bert en Gaby Buirma, bekend met het begeleiden van echt­paren die zich willen verdiepen in wat huwelijk & gezin voor hen betekent, spreken over het Gezin.

Voor de kinderen is er op de gezinsdag altijd een programma dat is aangepast aan hun leeftijd. Speciaal voor de tieners zal kapelaan James, afkomstig uit India, met hen in gesprek gaan over de geloofsbeleving in India.

Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) brengt gezinnen samen om het geloofs­leven van ouders en kinderen te bevorderen en hun onderlinge verbonden­heid te stimuleren.

Flyers bestellen

Om in de parochie of bij de vereniging reclame te maken voor deze gezinsdag, kunnen flyers worden besteld. Stuur een e-mail aan info@ihgo.nl en ze worden kosteloos toegezonden.

Programma

11.00 uurStart met H. Mis in H. Hartkerk, Loeffplein 1, Vught
Er is een crèche en voor de basisschoolkinderen is er kinderwoorddienst.
12.15 uurAanvang programma in Basisschool De Schalm
16.00 uurGezamenlijke afsluiting met borrel

Details

wat:Gezinsdag
organisatie:Instituut Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO)
wanneer:Zondag 4 oktober 2015
waar:H. Hartkerk, Loeffplein 1, Vught
Basisschool De Schalm, Theresialaan 34, Vught
lunch:Zelf lunchpakketje meenemen
voor drinken wordt gezorgd
kinderen lunchen met hun eigen leeftijdsgroep
kosten:€ 15 per gezin
aanmelden:Aanmeldformulier
flyer:Download de flyer (PDF)